Zmírnění odporu pružin u držáku xProDock

Kategorie
Zmírnění odporu pružin u držáku xProDock

Zejména u větších telefonů je obtížnější usadit je do držáku xProDock, jelikož je pružina příliš silná. Toto lze velmi elegantně vyřešit odebráním jedné ze dvou pružinek přímo v držáku.Tento zásah doporučujeme pouze technicky zdatnějším uživatelům, jelikož při nesprávné manipulaci může dojít k poškození držáku a tím také o zákonnou záruku!

Video návod:

Popis:

1. Odejměte vrchní část držáku zatlačením oběma rukama zespodu jako ve videu
2. Uvidíte 4 malé šroubky, ty odšroubujte
3. Odejměte vrchní část krytu
4. Nyní vidíte konstrukci a dvě pružiny dole.
5. Opatrně odstraňte jednu z nich a konstrukci upevněte zpět s jednou pružinou
6. Nasaďte zpět kryt a přišroubujte
7. Vrchní část držáku nacvakněte opačným způsobem jako v bodě 1